Thank you and goodbye

Aan alle mooie dingen komt een einde. Het is niet onopgemerkt gebleven dat de kosten de afgelopen tijd overal gestegen zijn. Ook wij hebben hieronder te lijden gehad en de situatie is helaas onhoudbaar gebleken. 

 

We zijn dankbaar voor iedereen die er vanaf dag 1 bij is geweest en support heeft geuit. Het was een prachtige reis en we zijn ontzettend dankbaar dat we voor zoveel mensen een uitkomst zijn geweest en een bijdrage hebben mogen leveren aan zoveel speciale momenten en vieringen. Dank voor het kiezen voor OKayks bij jullie speciale gelegenheden en geluksmomentjes.

 

 

All good things come to an end. It has not gone unnoticed that costs have risen everywhere recently. We too have been affected and unfortunately the situation has proved untenable. 

 

We are grateful for everyone who has been there from day 1 and expressed support. It has been a wonderful journey and we are incredibly grateful to have been a godsend to so many people and to have been able to contribute to so many special moments and celebrations. Thank you for choosing OKayks on your special occasions and happy moments.